حساب های شرکت

جهت واريز وجه مبلغ مورد نظرتان ميتوانيد از طريق يكي از حساب هاي زير اقدام فرماييد. ‌پس از واريز مبلغ ميبايست با دفتر فروش تماس گرفته واطلاعات واریزی را اعلام نمایید ویاتصوير فيش بانكي مربوطه رااز طريق فاكس يا ايميل همان روز براي ما ارسال کنید .

  نام بانک شماره حساب شماره کارت به نام

1604-800-1134430-1

5022-2910-4777-4904

سعید نجد علیزاده

0200878210005

6221-0610-7615-2166

سعید نجد علیزاده

9601-806-1487708-1

6219-8610-1874-1784

سعید نجد علیزاده

1021-701-2540056-1

6274-1211-5017-6857

سعید نجد علیزاده

1703121535

6104-3378-4036-7302

سعید نجد علیزاده

0101877803008

6037-9972-1496-4778

سعید نجد علیزاده
  • لطفا پس از واریز وجه در صفحه مروبطه مشخصات پرداخت خود را برای تسریع در خدمات ثبت و ارسال فرمایید.
  • اگر واریز شما مربوط به افزایش اعتبار پنل خود می باشد از قسمت ثبت فیش بانکی پنل ، اطلاعات را برای تایید وارد کنید.
  • برای واریز کارت به کارت به حساب حقوقی شرکت از شماره کارت بانک پاسارگاد استفاده فرمایید.
  • حساب های بانک پارسیان و پاسارگاد ، حساب های اصلی می باشند.