لیست نمایندگی های اینترنت صبانت ( مراغه )

ردیفنام شعبهشهرشماره تماسشماره فکسنشانی
۱ تهران ۱ تهران ۰۲۱-۴۴۲۴۷۳۶۸ ۰۹۱۲-۱۰۹۲۴۸۲ اتوبان شیخ فضل ا… نوری- بعد از خیابان چوب تراش- باند کند گذر دوم- بلوار عابدی- انتهای کوچه مریم- پلاک۱
۲ تهران ۲ تهران ۰۲۱-۵۵۴۳۷۵۷۸ ۰۲۱-۵۵۴۳۵۶۳۴ بزرگراه نواب- بعد از پل کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- واحد ۱۰۲
۳ تهران ۴ تهران ۰۲۱-۴۴۲۲۴۳۱۳ ۰۲۱-۴۴۳۸۹۲۵۱ اتوبان شیخ فضل ا… جنوب- بعد از چوب تراش- مسیر کندرو- پلاک۱۸
۴ شعبه مستقل ۶ تهران تهران ۰۲۱-۵۵۴۳۵۳۷۸  ۰۲۱-۵۵۴۳۵۳۷۷  بزرگراه نواب-بین محبوب مجاز و کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- طبقه۱- واحد ۱۰۸
۵ شعبه مستقل ۸ تهران تهران ۰۲۱-۵۵۴۳۴۸۷۲  ۰۲۱-۵۵۴۰۵۵۳۸  بزرگراه نواب-بین محبوب مجاز و کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- واحد ۱۲۴
۶ شعبه مستقل ۹ تهران تهران ۰۲۱-۳۳۹۸۲۷۸۴ ۰۲۱-۳۶۶۱۲۴۸۱  ناصرخسرو- مقابل وزارت دارائی- سرای اکبریه- طبقه اول- واحد ۳۶
۷ دماوند تهران