بسمه تعالی

مشترک گرامی

بنابرسیاست تشویقی شرکت ترافیک مصرفی کاربران بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته و جهت تعرفه های عمومی رایگان بوده (به شرط استفاده منصفانه و تازمان پرنشدن امکانات از طریق بسترهایمخابراتی ) و با توجه به اینکه تعدادی از کاربران درساعات مصرف رایگان به صورت پیوسته و با ابزارهای ( اشتراک گذاری فایل اقدام به مصرف بی رویه پهنای باند )می نمایند، این امر باعث گردیده کاربران دیگر نتوانند از سرویس شبانه به طور مطلوب بهره برداری نمایند.

لذا ازاین پس شرایط بهره برداری از سرویس شبانه رایگان به صورت 2 برابر مجموع حجم های سرویس و حجم اضافه خریداری شده مشترک می باشد که در صورت عبور کاربراز میزان حجم مشخص گردیده متناسب با خریدایشان ، سرعت سرویس شبانه رایگان محدود می گردد که در این حالت اگر مشترک خواهان بهره برداری از سرویس شبانه رایگان با سرعت روزانه خود باشد می بایست به یکی از دوروش فوق اقدام نماید.

الف ) اقدام به خرید حجم اضافه نموده تا سیستم به ایشان اجازه بهره برداری 2 برابر حجم خریداری شده در ساعات رایگان را بدهد

ب ) در صفحه کاری / اطلاعات سرویس ، گزینه ای تحت عنوان وضعیت استفاده شبانه گنجانده شده است که مشترک با انتخاب این گزینه این امکان برایش فعال می گردد که درساعات رایگان به صورت نیم بهاء ، با سرعت روزانه ازسرویس شبانه رایگان بهره برداری نماید که این تغییر وضعیت توسط مشترک هر 24 ساعت یکبار امکان پذیر است .

شایان ذکراست از آنجا که همواره مشتری مداری ، سیاست اصلی این شرکت بوده و می باشد و به منظور جبران حجم های مازاد مصرف شده مشترکینی که مصرف منصفانه را رعایت ننموده و درحال حاضر سرویس ایشان از لحاظ سرعت شبانه رایگان محدود گردیده ، این شرکت از مورخ 1393/06/19 کلیه حجمهای مازاد استفاده شده توسط چنین مشترکینی را در محاسبات لحاظ نموده و به عبارت ساده آنها را صفر نموده است تا این گونه مشترکین این امکان برایشان فراهم گردد تا با خرید حجم اضافه قادر به استفاده از 2 برابر حجم مذکور درساعات رایگان باشند

لذا خواهشمند است با مصرف منصفانه در ساعات رایگان شبانه ما را در خدمت رسانی هر چه بیشتر به خود ودیگرکاربران یاری نمائید .

                                                                                                                      با تشکر

گالری تصاویر