ارايه هرگونه خدمت ارتباطي و انتقال داده بر بستر شبكه موضوع پروانه مستقل از فناوري از قبيل خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت، دسترسي به شبكه ملي اطلاعات و خدمات مبتني بر آن؛ توزيع و فروش پهناي باند اينترنت و انتقال و شبكه­ هاي اختصاصي، ارايه خدمات صوتي، تصويري، متني و داده­اي و انواع خدمات محتوايي و ارزش افزوده در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور. تبصره1: در صورتي كه ارايه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت يا اخذ مجوز از مراجع حاكميتي ذي­ربط باشد، دارنده پروانه موظف به رعايت ضوابط و اخذ مجوزهاي مربوطه است. ضمناً دارنده پروانه موظف به رعايت مصوبات كميسيون در زمينه ارايه خدمات محتوايي است . تبصره2: خدمات موضوع پروانه مي­تواند ترابردپذير باشد. ترابردپذيري خدمت(Service Portability)، به اين معناست كه با جابجايي مكاني از طريق نقاط مختلف شبكه موضوع پروانه، امكان بهره ­برداري از خدمات مورد نظر براي مشترك امكان­پذير ­باشد.

تعریف پروانه FCP

مجوز ارائه هرگونه خدمت ارتباطي و انتقال داده بر بستر شبكه از قبيل خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت، دسترسي به شبكه ملي اطلاعات و خدمات مبتني بر آن؛ توزيع و فروش پهناي باند اينترنت و انتقال و شبكه هاي اختصاصي، ارائه خدمات صوتي، تصويري، متني و داده اي و انواع خدمات محتوايي و ارزش افزوده در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور می باشد.

20151102 115357 edit

edit

به گزارش روابط عمومی صبانت دقایقی پیش طی مراسمی با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به شرکت انتقال داده های نداگستر صبا (صبانت) اعطا گردید.

گالری تصاویر