مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز مخصوص مشترکین جدید

از تصمیم شما برای دریافت اشتراک از شرکت صبا نت خوشحالیم

مدارک لازم جهت دریافت اشتراک بشرح زیر می باشد

( پس از تکمیل مدارک فرم سفارش آنلاین را پر نمایید)

بطور پیش فرض مدارک مورد نیاز برای راه اندازی سرویس شما در شرکت مخابرات بشرح زیر می باشد.

1- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحب قبض تلفن

3-کپی شناسنامه صاحب قبض تلفن

توجه مهم : برای سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت یکی از مدارک ذیل نیاز است:

1 - کپی روزنامه رسمی شرکت + درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت + مهروامضا مدیر عامل

2- کپی جواز کسب + نامه از صنف مربوطه

ولی عجله نکنید چون شرایط دیگری هم وجود دارد که ممکن است شامل حال شما هم بشود پس به ادامه مطلب توجه کنید چنانچه یک از شرایط زیر برای شما وجود ندارد،همان 3 مدرک بالا برای این کار کافی می باشد

شرایط دیگر عبارتند از:

1- مستاجر هستید

درصورت مستاجر بودن شما و عدم دسترسی به کپی شناسنامه صاحب خانه مدارک عبارتند از:

الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

ب- کپی شناسنامه از مستاجر و اگر شرکت هستید کپی از روزنامه رسمی شرکت

ج - کپی اجاره نامه به این شرط که نام مالک بعنوان صاحب قبض تلفن ذکر شده باشد.

2- از طریق شرکت تقاضا می دهید

چنانچه جهت شرکت یا سازمان خود تقاضا می دهید

الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

ب- کپی از روزنامه رسمی شرکت

ج - معرفی نامه نماینده در سربرگ شرکت با مهر و امضاء

چ - کپی کارت ملی نماینده شرکت

خ - کپی شناسنامه نماینده شرکت

د -فرم دایری خط از مخابرات و فرم تعهدنامه را دانلود کرده و به امضا و مهر شرکت رسانده و ضمیمه مدارک فوق نموده و ارسال فرمائید

تبصره: قبض تلفن بنام شرکت باشد

3- در مراکز مخابراتی کاظمیان ، نواب ، جعفری ، نصرالهی ، توکلی ، مطهری ، نهری ، توحید ، قندی ، یزدانپناه قرار دارید

اگر در این مراکز تقاضای اشتراک دارید علاوه بر اینکه مدارک مربوط به مدارک پیش فرض را ارائه می دهید

فرم دایری خط از مخابرات را دانلود کرده و به امضای صاحب قبض تلفن رسانده و ضمیمه مدارک فوق نموده و ارسال فرمائید

4- در مراکز مخابراتی توکلی ، زارعی ، سعادتمند ، پیام نور ، جعفری ، کاشانی ، نهری ، توحید ، قندی ، یزدانپناه قرار دارید

اگر در این مراکز تقاضای اشتراک دارید علاوه بر اینکه مدارک مربوط به مدارک پیش فرض را ارائه می دهید

فرم دایری خط از مخابرات و فرم تعهدنامه را دانلود کرده و به امضای صاحب قبض تلفن رسانده و ضمیمه مدارک فوق نموده و ارسال فرمائید

( برای مراکز فوق فرم مرکز سعادتمند را استفاده نمایید ولی نام مرکز را به نام مرکز خود تغییر دهید)

گالری تصاویر