اختلال در مرکز الگلی تبریز

به اطلاع مشترکین محترم مرکز مخابرات الگلی تبریز می رساند به علت انجام عملیات کابل برگردان در این مرکز مخابراتی ، سرویس اینترنت از تاریخ 93/10/27 لغایت 93/10/30 با اختلال همراه خواهد بود.

با تشکر از صبر و شکیبایی شما

روابط عمومی صبانت